Onderzoek

FoLA2 is een methode die ontstaan is uit een op ontwerpen gebaseerd onderzoeksproject. Het artikel getiteld “FoLA2-A Method for Co-creating Learning Analytics-Supported Learning Design” geeft een overzicht van de stappen die in dit onderzoek genomen zijn.

Klik hier voor het artikel in het Journal of Learning Analytics.

Er werd een black-box en white-box analyse gedaan op FoLA2. Het artikel over die analyses wordt momenteel bestudeerd en we zullen je op de hoogte brengen als ze voor publicatie aanvaard zijn.

Onderdeel van een groter verhaal

FoLA2 is een van de elementen van de Learning Analytics (LA) ondersteunde Learning Design (LD) oplossingen die Marcel en zijn team ontwierpen om de werelden van LA en LD te overbruggen. Marcel begon dit onderzoek in 2016 door een idee te schetsen van hoe LA ingebed kan worden tijdens ontwerp en runtime. De eerste stap van zijn onderzoek was het geven van een overzicht van het onderzoek naar LA, LD, Metacogntieve Competenties.

Schmitz, M., Van Limbeek, E., Greller, W., Sloep, P., & Drachsler, H. (2017, September). Opportunities and challenges in using learning analytics in learning design. In European conference on technology enhanced learning (pp. 209-223). Springer, Cham.

Na inzicht gekregen te hebben in wat er al is, onderzochten we wat leraren en leerlingen willen in een door LA ondersteunde LD omgeving. Zowel vanuit het perspectief van de visualisatie (dashboard) als vanuit het perspectief van de gegevens werd dit onderzocht in focusgroepen en door vragenlijsten. Ook keken we naar metacognitieve competenties en hoe leerlingen daar in de praktijk mee omgaan. Dit leidde tot:

Schmitz, M., Scheffel, M., van Limbeek, E., Bemelmans, R., & Drachsler, H. (2018, September). “Make It Personal!”-Gathering Input from Stakeholders for a Learning Analytics-Supported Learning Design Tool. In European Conference on Technology Enhanced Learning (pp. 297-310). Springer, Cham.

In dezelfde periode bestudeerden we het verband tussen metacognitieve competenties, online activiteit en cijfers. In het REFLECTOR project was onze opdracht te zien of een leerdashboard ons inzicht kon geven in het leergedrag van leerlingen. En vooral of de combinatie van de drie hierboven genoemde gegevensbronnen tot interessante informatie zou leiden.

Schmitz, M., Scheffel, M., van Limbeek, E., van Halem, N., Cornelisz, I., van Klaveren, C., … & Drachsler, H. (2018, September). Investigating the relationships between online activity, learning strategies and grades to create learning analytics-supported learning designs. In European conference on technology enhanced learning (pp. 311-325). Springer, Cham.

Een van de lessen die we leerden is dat het ingewikkeld is een Learning Dashboard te gebruiken in een module die al op een bepaalde manier ontworpen en gepubliceerd is. Het gebruik van LA zou baat kunnen hebben bij een hulpmiddel dat al bij het ontwerp rekening houdt met leeranalyses. Hier begon de zoektocht naar een omgeving om leeractiviteiten te ontwerpen met aandacht voor LA. Dit leidde tot FoLA2.